Ideálna váha: aj vy ju máte?

Ideálna váha: aj vy ju máte?

Ľudia často porovnávajú svoju váhu a tvar svojej postavy s tými, ktorí sú okolo nich a obávajú sa príliš vysokej alebo príliš nízkej váhy. Ale ideálna váha nie je pre každého človeka rovnaká.

Závisí to od množstva faktorov vrátane veku, pohlavia, typu tela, hustoty kostí, pomeru svalov-tuku, výšky a celkového zdravia.

Myšlienka ideálnej váhy sa líši medzi krajinami alebo kultúrami. Vo Veľkej Británii a Spojených štátoch je zdravý BMI index mierne vyšší ako na Slovensku.

 

BMI – index telesnej hmotnosti

BMI index vynašiel belgický matematik Adolphe Quetelet, ktorý sa narodil v roku 1796.

Ak si chcete vypočítať BMI index, potrebujete poznať svoju hmotnosť a výšku.

BMI bolo vnímané ako užitočná rovnica pre približovanie sa k ideálnej hmotnosti a pre vykonávanie prieskumov populácie.

 

BMI = hmotnosť / výška2

 

Čím je číslo vyššie, tým je človek na svoju výšku ťažší.

 

Príklad výpočtu BMI:

 

Pre človeka s hmotnosťou 80 kg a výškou 1,8 m je výsledný index 24,69

BMI = hmotnosť / výška2 = 80 (kg) / 1,8 (m)2 = 24,69

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je BMI klasifikované takto:

……. – 15,9 -> veľmi nízke

16,0 – 18,5 -> podváha

18,5 – 24,9 -> ideálna váha

25,0 – 29,9 -> nadváha

30,0 – 39,9 -> obezita

40,0 – ……. -> morbídna obezita

 

Nedostatky BMI

BMI index nezohľadňuje jednotlivé osoby, takže olympijský športovec môže mať rovnakú výšku a hmotnosť ako osoba, ktorá nevykonáva žiadnu fyzickú aktivitu.

Mali by rovnaké BMI, ale ich telesné proporcie by boli iné. Napríklad svaly vážia viac ako tuk. To znamená, že športovec, ktorého hmotnosť pozostáva hlavne zo svalu, môže mať rovnaký BMI ako osoba, ktorej hmotnosť pozostáva z tuku.

Dvaja ľudia môžu mať tiež rôznu hustotu kosti a pomery svalstva a tuku, ale BMI tieto faktory neberie do úvahy.

Osoba s osteoporózou môže mať nižší BMI v dôsledku nižšej hustoty kosti, ale nemusí byť zdravšia.

 

 

Pomer medzi pásom a bokmi (WHP – waist-hip ratio)

 

Meranie obvodu pása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomer pása-bokov alebo WHR sa zameriava na pomer obvodu pása k obvodu bokov. Je to dôležitý faktor pre zdravie.

Vyšší podiel tuku zhromaždeného okolo pása bol spojený s vyšším rizikom kardiovaskulárnych problémov. Inými slovami, je zdravšie mať telo v “tvare hrušky” ako “jablkový tvar”.

Pás sa meria v najužšom bode a ak nie je žiaden úzky bod, meria sa približne 1 palec nad pupkom. Boky sa merajú v najširšom bode.

 

Príklad:

Ak má dospelá žena 68 cm pás a 91 cm boky, jej výsledný WHR je 0,75.

WHR= obvod pása / obvod bokov = 68 (cm) / 91 (cm) = 0,75

 

Pre mužov:

WHR pod 0,9 – veľmi malé riziko kardiovaskulárnych problémov

WHR od 0,9 do 0,99 – naznačuje mierne riziko

WHR nad 1 – znamená vysoké riziko.

 

Pre ženy:

WHR pod 0,8 – znamená veľmi malé riziko

WHR od 0,8 do 0,89 – je mierne riziko

WHR 0,9 alebo vyššie – naznačuje vysoké riziko kardiovaskulárnych problémov.


Ideálna váha: aj vy ju máte?
4 (80%) 1 vote[s]