PORUCHY SPÁNKU

Aké poruchy spánku poznáme? Aké sú ich riziká?

Poruchy spánku klasifikujeme do šiestich hlavných kategórií založených na Medzinárodnej klasifikácii porúch spánku: Nespavosť (Insomnia), Poruchy dýchania súvisiace so spánkom, Nadmerná spavosť (Hypersomnia), Poruchy spánku a cirkadiánneho rytmu, Parasomnia a poruchy pohybového ústrojenstva spojené so spánkom.

Nespavosť (Insomnia)

Je stav, pri ktorom človek zle zaspáva, často sa budí a má plytký spánok

Poruchy cirkadiánneho rytmu

Sú poruchy spánku, ktoré ovplyvňujú načasovanie spánku a cyklus spánku a bdenia.

Pohybové poruchy počas spánku

Netypické pohyby, ktoré sa vyskytujú počas spánku alebo pri zaspávaní.

Nadmerná ospalosť (Hypersomnia)

Je stav, pri ktorom človek abnormálne dlho alebo abnormálne často spí.

Netypické spánkové prejavy (Parasomnia)

Netypické prejavy, ktoré sa objavujú počas spánku.

Dýchacie poruchy počas spánku

Ak sú tieto ťažkosti neliečené, môžu to viesť k zdravotným komplikáciám.

Aké zdravotné rizika spôsobujú poruchy spánku?

Poruchy spánku sa vyskytujú často a odhaduje sa že 25% -30% dospelých osôb trpí poruchami spánku, ktoré majú za následok určitý vplyv na úmrtnosť a zdravotné komplikácie.

Najčastejšie zdravotné komplikácie, ktoré sú spojené s nespavosťou, sú psychického charakteru. Súvislosť medzi poruchami spánku a duševnými chorobami je rôznorodá a väčšina psychiatrických ochorení vykazuje nespavosť a hypersomniu ako symptóm. Odborníci sa domnievajú, že až 40% ľudí trpiacich nespavosťou má problémy psychického rázu. Výskumníci zistili, že nezdravé presvedčenie a názory o spánku môžu zvýšiť riziko samovrážd. Nezdravé názory zahŕňajú myšlienku, že poruchy spánku nemožno liečiť ani prekonať.

Ktorá porucha spánku je najnebezpečnejšia? Závisí to od toho, ako definujeme riziko. Porucha spánkovej fázy REM môže byť nebezpečná nie len pre ľudí, ktorí ňou trpia, ale aj pre tých, ktorí s nimi žijú, ale je to zriedkavá porucha. Apnoe (apnoická pauza) je oveľa bežnejšia a môže viesť k poruchám kognitívnych funkcií a predčasnej smrti. Existuje spektrum závažnosti apnoe a medzi tie najdramatickejšie patria úmrtia počas spánku (často oficiálna príčina smrti je srdcový záchvat, ale apnoe k nej prispela). Pravidelné obmedzenie kyslíka môže spôsobiť, že telo je náchylné na mnohé problémy. Nedávna analýza zistila, že úmrtnosť je zvýšená najmä u mužov s poruchami spánku vo veku 40 až 70 rokov.

Poruchy spánku ako insomnia (málo spánku) a hypersomnia (nadmerne dlhý spánok) majú štatistickú spojitosť s úmrtnosťou. Analýza krvi u ľudí s nedostatkom spánku zistila, že pravidelne krátky spánok vedie k vysokým hladinám C-reaktívneho proteínu, ktorý je ukazovateľom kardiovaskulárnych ochorení. Nedostatok spánku je spájaný so zvyšovaním množstva tukového tkaniva a zvyšuje riziko obezity. Znižuje tiež kognitívne funkcie, čo môže viesť k zlým rozhodnutiam a pomalším reakciám.   

Táto znížená funkcia mozgových reaktívnych a mysliacich schopností je pravdepodobne väčším nebezpečenstvom nedostatočného spánku. Nebezpečenstvo nepochádza z niečoho v noci, ale z ospalosti počas dňa. Nedostatok spánku vedie napríklad k ospalosti pri jazde, čo má za následok rôzne zranenia alebo smrť a taktiež spôsobuje nízku produktivitu na pracovisku.

Hoci nedostatok spánku nie je považovaný za priame nebezpečenstvo - poruchy spánku a denná ospalosť vedú k zníženej "kvalite života".  Život nie je tak dobrý, keď sme neustále ospalí.