Čo je hypersomnia?

Porucha spánku hypersomnia znamená nadmernú ospalosť alebo neschopnosť zostať v bdelom stave počas dňa. Ľudia s hypersomniou väčšinou spia viac ako 9 hodín v 24-hodinovom období ale príčinou ich ospalosti nie je narušený nočný spánok alebo problém s cirkadiánnym rytmom. Hlavným príznakom hypersomnie je denná ospalosť, ktorú však väčšina ľudí z času na čas zažije. Takmer polovica všetkých dospelých má nejaké príznaky spánkovej poruchy hypersomnie.

 

Čo spôsobuje hypersomniu?

Hypersomnia, ktorá nie je spôsobená iným zdravotným problémom alebo liekmi, sa označuje ako primárna hypersomnia. Sekundárnu hypersomniu spôsobujú zdravotné poruchy alebo lieky:

 • Hypersomnia spôsobená zdravotnou poruchou
 • Hypersomnia spôsobená liekom alebo inou látkou
 • Hypersomnia spojená s psychickou poruchou

 

K zvýšenému riziku hypersomnie prispievajú zdravotné problémy, ktoré môžu spôsobovať dennú ospalosť: znížená funkcia štítnej žľazy, ochorenie obličiek, neliečená spánková apnoe a depresia.

Práca na smeny je taktiež spojená so zvýšeným rizikom vzniku hypersomnie.

 

Diagnostikovanie

Špecialisti na spánok používajú niekoľko metód alebo kombináciu metód na diagnostikovanie hypersomnie. Možno od Vás budú lekári požadovať, aby ste viedli denník svojho spánku alebo vykonali viacnásobný latenčný test spánku (známy ako MSLT – sledovanie spánku, počas ktorého sa meria váš spánok). Pri diagnostike sa môže použiť aj polysomnogram merajúci srdcovú frekvenciu, dýchanie a aktivitu mozgu počas spánku.

 

Čo je idiopatická hypersomnia?

Idiopatická hypersomnia spôsobuje nadmernú dennú ospalosť, bez ohľadu na to, koľko človek spí. Jedinec s idiopatickou hypersomniou môže spať alebo sa cítiť neuveriteľne ospalý počas dlhého obdobia počas dňa, a to aj napriek dostatočnému spánku v noci.

Idiopatická hypersomnia

Idiopatická hypersomnia je typ hypersomnie, pri ktorej nadmerná ospalosť nie je spojená s inou známym príčinou, ako je liek alebo iná porucha. Rovnako ako narkolepsia a iné formy hypersomnie, idiopatická hypersomnia vážne ovplyvňuje výkon práce a môže sa dokonca považovať za zdravotné postihnutie.

Symptómy idiopatickej hypersomnie zahŕňajú:

 • Spánok viac ako 10-11 hodín v 24-hodinovom období
 • Problémy s ranným prebúdzaním
 • Problémy s prechodom medzi spánkom a bdelosťou
 • Pocit dezorientácie pri prebudení
 • Predĺžené obdobia nadmernej únavy počas dňa

 

Čo spôsobuje idiopatickú hypersomniu?

Idiopatická hypersomnia je neurologická porucha bez známej príčiny. U ľudí s idiopatickou hypersomniou nefunguje správne mechanizmus alebo “prepínač”, ktorý kontroluje prechod medzi spánkom a bdením. To znemožňuje prechod zo stavu spánku do stavu bdelosti.

 

Diagnostikovanie

Pretože idiopatická hypersomnia je definovaná ako hypersomnia bez známej príčiny, lekár zostaví dôkladnú zdravotnú anamnézu, aby vylúčil iné príčiny nadmernej ospalosti. Lieky, osobné spánkové návyky a iné zdravotné podmienky môžu spôsobiť príznaky idiopatickej hypersomnie. Na mapovanie spánkových vzorov sa môže použiť denník spánku. Váš lekár môže pri diagnostikovaní idiopatickej hypersomnie vyhľadávať model nadmerného spánku, ktorý trvá najmenej tri mesiace.

 

Čo je to narkolepsia?

Narkolepsia je porucha spánku – patri do skupiny hypersomnie. Ľudia s narkolepsiou môžu mať v noci dostatok spánku a cítiť sa ráno odpočinuto, ale spontánne zaspávajú počas dňa. Podobne ako pri hypersomnií, hlavným príznakom narkolepsie je nadmerná denná ospalosť. Navyše je narkolepsia charakteristická spontánnym zaspávaním, ktoré nastane kdekoľvek od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút alebo dlhšie.

Narkolepsia je neurologická porucha s vážnym vplyvom na schopnosť jednotlivca normálne fungovať a vykonávať základné každodenné úlohy vrátane riadenia a výkonu pracovných povinností.

 

Existujú dva typy narkolepsie:

Narkolepsia typu 1 (alebo narkolepsia s kataplexiou) – človek sa náhle stáva bezvládny alebo sa nemôže pohybovať pri bdelom stave (kataplexia). Táto náhla svalová slabosť je často vyvolaná silnými emóciami. Ľudia s narkolepsiou typu 1 majú nadmernú dennú ospalosť, ktorá môže vyvolať halucinácie a spánkovú paralýzu.

Narcolepsia typu 2 (alebo narkolepsia bez kataplexie) je tiež charakterizovaná nadmernou dennou ospalosťou, ale nepredstavuje náhlu stratu svalového tonusu (kataplexia) alebo záchvaty spánku.

Narkolepsia typu 1 a typu 2 nie je spôsobená inou chorobou alebo zdravotným stavom. Sekundárna narkolepsia sa vyskytuje v dôsledku poškodenia hypotalamu, ktorý sa nachádza hlboko vo vnútri mozgu.

 

Je narkolepsia častá porucha spánku?

Narkolepsia je pomerne zriedkavá a postihuje približne 200 000 ľudí v Spojených štátoch. Porucha postihuje mužov a ženy rovnako a často sa objavuje v detstve alebo mladom veku, najčastejšie vo veku od 7 do 25 rokov.

 

Prejavy narkolepsie

Nadmerná denná ospalosť. Primárnym príznakom narkolepsie je EDS, alebo túžba ísť spať počas dňa aj napriek dostatočnému spánku v noci. U ľudí s narkolepsiou môže byť nutkanie ísť spať ohromujúce.

Kataplexia znamená náhlu poruchu svalového napätia s rozvojom svalovej slabosti, často vzniká hneď po silných emóciách, ako je šťastie, strach, hnev alebo vzrušenie. Vedomie je však plne zachované, aj keď reč môže byť kvôli slabosti svalstva nezrozumiteľná a postihnutý môže trpieť dvojitým videním.

Kataplexia sa môže vyskytovať v rôznych stupňoch od miernej, s menšou svalovou slabosťou alebo stratou svalového tonusu (najčastejšie ide o svaly tváre, krku a dolných končatín) až po ťažkú kataplexiu, pri ktorej je celé telo bezvládne. Kataplexia pripomína paralýzu alebo inhibíciu svalovej aktivity, ktorá sa typicky vyskytuje počas REM spánku.

Záchvaty spánku. Niektorí ľudia s narkolepsiou môžu pocítiť spontánne krátke “spánkové záchvaty” alebo epizódy spánku. Tieto záchvaty môžu trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút alebo dlhšie.

Halucinácie. Ľudia s narkolepsiou môžu počas prebudenia zažiť halucinácie. Tieto halucinácie môžu byť desivé alebo intenzívne a môžu zahŕňať všetky zmysly tela.

Spánková paralýza. Narkolepsie sa niekedy môže niekedy prejavovať ako paralýzu spánku, dočasná neschopnosť hovoriť alebo sa pohybovať počas prechodov medzi spánkom a bdelosťou.

Automatické zaspávanie. Narkoleptici môžu počas bežných každodenných činností, ako je rozprávanie, varenie alebo šoférovanie, zaznamenať spontánny spánok (trvajúci niekoľko sekúnd) a ďalej pokračovať v rozbehnutej činnosti. Stáva sa, že si osoba zvyčajne tento krátky spánok nepamätá.

 

Čo spôsobuje narkolepsiu?

Narkolepsia je neurologická porucha spôsobená abnormalitou v chémii mozgu. Väčšina ľudí s narkolepsiou má nižšie hladiny hypokretínu, chemickej látky v mozgu, ktorá podporuje bdelosť. Ľudia s narkolepsiou typu 1 (alebo narkolepsiou s kataplexiou) majú obzvlášť nízke hladiny hypokretínu.

Tento nedostatok hypokretínu môže mať niekoľko príčin:

 • Menej neurónov produkujúcich hypokretín v mozgu. Hypokretin (nazývaný tiež orexín) je neuropeptid, ktorý sa podieľa na regulácii spánku a na chuti do jedla. U ľudí s narkolepsiou môžu neuróny, ktoré produkujú hypokretin, chýbať alebo môžu byť poškodené.
 • Autoimunitná porucha. Vedci sa domnievajú, že narkolepsia, najmä narkolepsia typu 1, môže byť spôsobená tým, že imunitný systém organizmu napadne neuróny vytvárajúce hypokretin v mozgu.
 • Rodinná história. Hoci sa narkolepsia najčastejšie vyskytuje spontánne, bez rodinnej anamnézy, až 10 percent narkoleptikov má najbližšieho člena rodiny s podobnými príznakmi.
 • Zranenia mozgu. V zriedkavých prípadoch môžu zranenia v oblasti hypotalamu v mozgu, ktorá sa podieľa na regulácii spánku, spôsobiť narkolepsiu. Mozgové nádory alebo lézie v tejto oblasti mozgu môžu taktiež zohrávať úlohu.

 

Diagnóza narkolepsie

Diagnóza narkolepsie začína komplexným lekárskym vyšetrením, aby sa vylúčili iné zdravotné stavy, ktoré môžu spôsobiť nadmernú ospalosť počas dňa. Pacienti môžu byť vyzvaní, aby si viedli denník spánku a sledovali spánkové vzorce niekoľko týždňov.

Ďalším krokom v diagnostike narkolepsie je vyhodnotenie abnormalít spánku pomocou jedného alebo viacerých diagnostických nástrojov:

 • Polysomnogram (PSG) umožňuje lekárom posúdiť činnosť srdca, mozgu a pľúc počas spánku. Tento test môže pomôcť určiť, či REM spánkové cykly zodpovedajú vlastnostiam narkolepsie. U ľudí s narkolepsiou REM spánok vo všeobecnosti začína v priebehu 15 minút po zaspávaní. Ľudia bez narkolepsie vstupujú do spánku REM po 60 až 90 minútach spánku.
 • Viacnásobný latenčný test spánku (MSLT) je test, v ktorom sú ľudia požiadaní, aby si v priebehu jedného dňa párkrát zdriemli. Tento test vo všeobecnosti ponúka štúdiu nočného spánku počas dňa. MSLT môže pomôcť určiť rozsah nadmernej dennej ospalosti.
 • Laboratórne testy miechovej tekutiny môžu merať množstvo prítomného hypokretínu. Nízka hladina hypokretínu takmer vždy naznačuje narkolepsiu.

 

Liečba narkolepsie

Narkolepsia je chronické, celoživotné ochorenie. Zatiaľ čo narkolepsia nemôže byť úplne vyliečená, príznaky narkolepsie sa môžu v priebehu času meniť a zlepšovať.

Lieky na liečbu narkolepsie zahŕňajú stimulanty, antidepresíva a sedatíva.

Lieky na podporu bdenia sa môžu použiť na nápravu primárneho príznaku narkolepsie, nadmernej dennej ospalosti. Najbežnejšie stimulanty používané na liečbu narkolepsie sú dextroamfetamín, pemolín metamfetamín a metylfenidát (Ritalin). Tieto sú klasifikované ako stimulanty centrálneho nervového systému (CNS).

Tricyklické a SSRI antidepresíva sa môžu použiť na liečbu narkolepsie. Tieto lieky vo všeobecnosti majú menej vedľajších účinkov a majú menší potenciál na zneužitie než stimulanty. Sodný oxybát je silný sedatív, niekedy predpisovaný pre narkolepsiu. Tento liek je určený na podporu nočného spánku, aby sa znížila denná ospalosť.

U niektorých ľudí s narkolepsiou sú terapie liekom neúčinné. Lekári odporúčajú zmeny v správaní, aby im pomohli zvládnuť symptómy narkolepsie. Zmeny správania môžu zahŕňať:

 • Dopriať si pravidelné zdriemnutie počas dňa
 • Udržiavanie konzistentnej spánkovej rutiny a plánovanie
 • Vyhýbanie sa alkoholu a veľkým jedlám pred spaním